Přejít na hlavní obsah Přejít na nápovědu ke klávesovým zkratkám Přejít na úvodní stránku Přejít na začátek hlavního navigačního menu Přejít na mapu stránek
website templates

Aktuálně

Mateřská škola Beruška přijme na plný úvazek uklízečku.
Nástup od 23. 8. 2021, popř. dohodou.

Bližší informace získáte na tel. č. 724757916, popř. pište na e-mailovou adresu info@ms-beruska.com.

Aktivity školy

 • Divadelní představení a vzdělávací programy - v průběhu celého školního roku, alespoň 1x měsíčně.
 • Dýňování - společné tvoření rodičů s dětmi, podzimní dekorace z dýní, přírodnin.
 • Vánoční besídka s dílničkou - společné tvoření rodičů s dětmi.
 • Vánoční nadílka a zpívání u stromečku - vánoční tradice, ochutnávka cukroví.
 • Lyžujeme se Sportíkem - koná se dle zájmu rodičů - ve spolupráci se "Sportíkovou akademií" - čtyřdenní výcvikový kurz lyžování v podhůří Jeseníků.
 • Karneval - oslavy masopustu v karnevalových maskách, hry, soutěže a tance v dopoledních hodinách v MŠ.
 • Den matek - jarní besídka k příležitosti "Dne matek a Dne rodiny" .
 • Letní plavecký kurz - Plaveme se Sportíkem - ve spolupráci se "Sportíkovou akademií" - třídenní kurz plavání Hotel Kras Jedovnice .
 • Atletický Žabiňáček - atletické utkání mateřských škol pod záštitou městské části Brno - Žabovřesky.
 • Den dětí - zábavné dopoledne plné aktivit na školní zahradě.
 • Školní výlet - půldenní výlet autobusem dle aktuální nabídky.
 • Rozloučení s předškoláky na školní zahradě, poslední spaní v MŠ - slavnostní rozloučení předškolních dětí a rodičů, zábavné odpoledne s programem, opékání buřtů, noc v MŠ.

Nabídka zájmových kroužků

 • Angličtina - hravou formou probudit u dětí zájem o angličtinu. Probíhá v průběhu dne v rámci vzdělávacího procesu ve třídě Žabičky.
 • Logopedie - náplní je diagnostika, korekce a reedukace řečových funkcí. Logoped při individuální logopedické péči uplatňuje aktivizující metody, pracuje s obrázky a texty vycházejícími ze zájmů dětí.
 • Edukativně-stimulační skupiny (dále ESS) - program určený předškolním dětem a rodičům. V průběhu 10ti lekcí se rozvíjí několik základních oblastí, které je potřeba před nástupem do první třídy posílit. ESS jsou určeny dětem, které mohou být nějakým způsobem ohroženy v počáteční fázi školní výuky, a dětem, kterým rodiče chtějí pomoci lépe zvládnout začátek školní docházky.
 • Sportík - tělovýchovný kroužek, který se snaží motivovat a dále rozvíjet pohybové dovednosti dítěte.
 • Tanečky - kroužek plný pohybových her a zábavnou formou rozvíjející psychomotoriku a kreativitu dětí. Děti se naučí různé taneční variace na lidové písničky, sestavy na říkadla a básničky. Naučí se vnímat hudbu, její rytmus i melodii.
 • Jogínek - cvičením jógy děti získají nejen pevnější a zdravější tělo, ale osvojí si i jeho správné držení a dosáhnou lepší koordinace, rovnováhy. Navíc jim jóga pomůže se lépe soustředit, vnímat a ovládat své tělo, rozvíjet svůj dech.
 • Zpívánky - formou jednoduchých dětských písní se u dětí rozvíjí pěvecké, hudebně pohybové, poslechové a instrumentální činnosti. Prostřednictvím těchto činností se rozvíjí sluchové vnímání, rytmizace, intonace, tempo, ale také motorické dovednosti a jiné kognitivní schopnosti.
 • Keramika - keramická hlína je velmi tvárný materiál, který pomáhá rozvíjet jemnou motoriku, ale také tvůrčí schopnosti dětí, jejich představivost a fantazii.

Co děláme celý den

jak to u nás probíhá

6:30 – 7:00

scházení dětí, volné spontánní hry a ranní aktivity

7:00 – 8:40

odchod do vlastní třídy – volné hry, individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami, individuální nebo skupinové činnosti

8:40 – 9:20

ranní cvičení, relaxační chvilky, jazykové chvilky (dle zájmu dětí), hygiena, svačina

9:20 – 9:45

individuální a skupinové činnosti zaměřené na plnění témat vzdělávacího obsahu ŠVP

9:45 – 12:00

příprava na pobyt venku, pobyt venku
(v případě pěkného počasí dříve – přenesení výchovně vzdělávacího programu ven), vycházky zaměřené k tématům daným vzdělávacím obsahem ŠVP

12:00 – 12:30

hygiena – oběd

12:30 – 14:00

osobní hygiena, odpočinek, práce s dětmi s odkladem školní docházky podle individuálních vzdělávacích plánů, logopedická péče

14:00 – 14:30

osobní hygiena, svačina

14:30 – 16:00

hry podle zájmu dětí (v případě hezkého počasí venku), individuální práce s dětmi

16:00 – 16:30

rozcházení dětí

Kontakt

Základní informace

Název školy: Mateřská škola Beruška, Brno, Plovdivská 6, příspěvková organizace

Sídlo školy: Plovdivská 6, 616 00 Brno
IČO: 70867950

Pověřenec GDPR:
Bc. Adriana Blechová
Telefon: +420 725 654 319

Komunikace

Telefon: +420 549 259 312
Mobil: +420 731 610 256
Email: info(zavináč)ms-beruska.com

Datová schránka: z8h55av

Zřizovatel

Statutární město Brno, Městská část Brno-Žabovřesky, Horova 28, 616 00 Brno
https://www.zabovresky.cz

budova školy

Máte otázky? Napište nám…