Přejít na hlavní obsah Přejít na nápovědu ke klávesovým zkratkám Přejít na úvodní stránku Přejít na začátek hlavního navigačního menu Přejít na mapu stránek
website templates

Aktuálně

Informace k zápisu do MŠ pro školní rok 2023/2024 jsou k dispozici zde.

Aktivity školy

 • Divadelní představení a vzdělávací programy - v průběhu celého školního roku, alespoň 1x měsíčně.
 • Dýňování - společné tvoření rodičů s dětmi, podzimní dekorace z dýní, přírodnin.
 • Vánoční besídka s dílničkou - společné tvoření rodičů s dětmi.
 • Vánoční nadílka a zpívání u stromečku - vánoční tradice, ochutnávka cukroví.
 • Lyžujeme se Sportíkem - koná se dle zájmu rodičů - ve spolupráci se "Sportíkovou akademií" - čtyřdenní výcvikový kurz lyžování v podhůří Jeseníků.
 • Karneval - oslavy masopustu v karnevalových maskách, hry, soutěže a tance v dopoledních hodinách v MŠ.
 • Den matek - jarní besídka k příležitosti "Dne matek a Dne rodiny" .
 • Letní plavecký kurz - Plaveme se Sportíkem - ve spolupráci se "Sportíkovou akademií" - třídenní kurz plavání Hotel Kras Jedovnice .
 • Atletický Žabiňáček - atletické utkání mateřských škol pod záštitou městské části Brno - Žabovřesky.
 • Den dětí - zábavné dopoledne plné aktivit na školní zahradě.
 • Školní výlet - půldenní výlet autobusem dle aktuální nabídky.
 • Rozloučení s předškoláky na školní zahradě, poslední spaní v MŠ - slavnostní rozloučení předškolních dětí a rodičů, zábavné odpoledne s programem, opékání buřtů, noc v MŠ.

Nabídka zájmových kroužků

 • Angličtina - hravou formou probudit u dětí zájem o angličtinu. Probíhá v průběhu dne v rámci vzdělávacího procesu ve třídě Žabičky.
 • Logopedie - náplní je diagnostika, korekce a reedukace řečových funkcí. Logoped při individuální logopedické péči uplatňuje aktivizující metody, pracuje s obrázky a texty vycházejícími ze zájmů dětí.
 • Edukativně-stimulační skupiny (dále ESS) - program určený předškolním dětem a rodičům. V průběhu 10ti lekcí se rozvíjí několik základních oblastí, které je potřeba před nástupem do první třídy posílit. ESS jsou určeny dětem, které mohou být nějakým způsobem ohroženy v počáteční fázi školní výuky, a dětem, kterým rodiče chtějí pomoci lépe zvládnout začátek školní docházky.
 • Sportík - tělovýchovný kroužek, který se snaží motivovat a dále rozvíjet pohybové dovednosti dítěte.
 • Tanečky - kroužek plný pohybových her a zábavnou formou rozvíjející psychomotoriku a kreativitu dětí. Děti se naučí různé taneční variace na lidové písničky, sestavy na říkadla a básničky. Naučí se vnímat hudbu, její rytmus i melodii.
 • Jogínek - cvičením jógy děti získají nejen pevnější a zdravější tělo, ale osvojí si i jeho správné držení a dosáhnou lepší koordinace, rovnováhy. Navíc jim jóga pomůže se lépe soustředit, vnímat a ovládat své tělo, rozvíjet svůj dech.
 • Zpívánky - formou jednoduchých dětských písní se u dětí rozvíjí pěvecké, hudebně pohybové, poslechové a instrumentální činnosti. Prostřednictvím těchto činností se rozvíjí sluchové vnímání, rytmizace, intonace, tempo, ale také motorické dovednosti a jiné kognitivní schopnosti.
 • Keramika - keramická hlína je velmi tvárný materiál, který pomáhá rozvíjet jemnou motoriku, ale také tvůrčí schopnosti dětí, jejich představivost a fantazii.

Co děláme celý den

jak to u nás probíhá

6:30 – 7:00

scházení dětí, volné spontánní hry a ranní aktivity

7:00 – 8:40

odchod do vlastní třídy – volné hry, individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami, individuální nebo skupinové činnosti

8:40 – 9:20

ranní cvičení, relaxační chvilky, jazykové chvilky (dle zájmu dětí), hygiena, svačina

9:20 – 9:45

individuální a skupinové činnosti zaměřené na plnění témat vzdělávacího obsahu ŠVP

9:45 – 12:00

příprava na pobyt venku, pobyt venku
(v případě pěkného počasí dříve – přenesení výchovně vzdělávacího programu ven), vycházky zaměřené k tématům daným vzdělávacím obsahem ŠVP

12:00 – 12:30

hygiena – oběd

12:30 – 14:00

osobní hygiena, odpočinek, práce s dětmi s odkladem školní docházky podle individuálních vzdělávacích plánů, logopedická péče

14:00 – 14:30

osobní hygiena, svačina

14:30 – 16:00

hry podle zájmu dětí (v případě hezkého počasí venku), individuální práce s dětmi

16:00 – 16:30

rozcházení dětí

Kontakt

Základní informace

Název školy: Mateřská škola Beruška, Brno, Plovdivská 6, příspěvková organizace

Sídlo školy: Plovdivská 6, 616 00 Brno
IČO: 70867950

Pověřenec GDPR:
Bc. Adriana Blechová
Telefon: +420 725 654 319

Komunikace

Telefon: +420 549 259 312
Mobil: +420 731 610 256
Email: info(zavináč)ms-beruska.com

Datová schránka: z8h55av

Zřizovatel

Statutární město Brno, Městská část Brno-Žabovřesky, Horova 28, 616 00 Brno
https://www.zabovresky.cz

budova školy

Máte otázky? Napište nám…